Benvido á Asociación Paseniño para Asociación Nenos con necesidades especiais Todos Podemos a diferencia marcar Nosotros traballamos para bienestar o das familias

Nuestros Fines

como asociación

Contacta

con nos