Favorecer

Favorecer a transición a vida adulta para aquelas persoas maiores de idade con diversidade funcional mediante apoio e asesoramento tanto a propia persoa como a familia.
Leave a comment