Procurar

Procurar a autonomía e a libre determinación de cada persoa en contextos de diversidade
cultural.
Leave a comment