Achegar

Achegar á comunidade e ás Administracións Públicas a máxima colaboración para estudar as medidas que contribúan á promoción e á asistencia da infancia con minusvalía, garantindo a igualdade na distribución dos recursos e a igualdade de oportunidades en toda a Comunidade Autónoma de Galicia.

Leave a comment